vi.yaml 1.4 KB

123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263
 1. ---
 2. GRAV:
 3. FRONTMATTER_ERROR_PAGE: "---\ntiêu đề: %1$s\n---\n\n# Error: Trang không hợp lệ\n\nĐường dẫn: `%2$s`\n\n**%3$s**\n\n```\n%4$s\n```"
 4. NICETIME:
 5. NO_DATE_PROVIDED: Không có ngày được cung cấp
 6. BAD_DATE: Ngày không hợp lệ
 7. AGO: cách đây
 8. FROM_NOW: từ bây giờ
 9. SECOND: giây
 10. MINUTE: phút
 11. HOUR: giờ
 12. DAY: ngày
 13. WEEK: tuần
 14. MONTH: tháng
 15. YEAR: năm
 16. DECADE: thập kỷ
 17. SEC: giây
 18. MIN: phút
 19. HR: giờ
 20. WK: tuần
 21. MO: tháng
 22. YR: năm
 23. DEC: thập kỷ
 24. SECOND_PLURAL: giây
 25. MINUTE_PLURAL: phút
 26. HOUR_PLURAL: giờ
 27. DAY_PLURAL: ngày
 28. WEEK_PLURAL: tuần
 29. MONTH_PLURAL: tháng
 30. YEAR_PLURAL: năm
 31. DECADE_PLURAL: thập kỷ
 32. SEC_PLURAL: giây
 33. MIN_PLURAL: phút
 34. HR_PLURAL: giờ
 35. WK_PLURAL: tuần
 36. MO_PLURAL: tháng
 37. YR_PLURAL: năm
 38. DEC_PLURAL: thập kỷ
 39. FORM:
 40. VALIDATION_FAIL: <b>Xác nhận thất bại:</b>
 41. INVALID_INPUT: Dữ liệu nhập không hợp lệ cho
 42. MISSING_REQUIRED_FIELD: 'Thiếu trường bắt buộc:'
 43. MONTHS_OF_THE_YEAR:
 44. - 'Tháng 1'
 45. - 'Tháng 2'
 46. - 'Tháng 3'
 47. - 'Tháng 4'
 48. - 'Tháng 5'
 49. - 'Tháng 6'
 50. - 'Tháng 7'
 51. - 'Tháng 8'
 52. - 'Tháng 9'
 53. - 'Tháng 10'
 54. - 'Tháng 11'
 55. - 'Tháng 12'
 56. DAYS_OF_THE_WEEK:
 57. - 'Thứ 2'
 58. - 'Thứ 3'
 59. - 'Thứ 4'
 60. - 'Thứ 5'
 61. - 'Thứ 6'
 62. - 'Thứ 7'
 63. - 'Chủ Nhật'